Avís legal

MÉS K BO SL

MÉS K BO SL, (d'ara endavant referida com Més k Bo) domiciliada a Carrer Esteve Albert, Ed. La Roureda, Bloc A, 1-2a, AD500 Santa Coloma, Andorra la Vella, (Principat d'Andorra), inscrita al Registre de Societats Mercantils del

[email protected] EL MEU Govern d'Andorra amb número 21814, número de registre tributari L-716894-W i correu electrònic de contacte i correu electrònic [email protected] corresponent amb la gestora responsable del nom dels dominis www.meskbo.ad i la seva aplicació informàtica (d'ara endavant anomenats el Lloc web i app).

 1. CONDICIONS D'ÚS GENERALL'Usuari accedeix voluntàriament al Lloc web ia l'app, la qual cosa implica que els utilitzaran d'acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els costums. Has de saber que:
  • La utilització d'aquest Lloc web suposa l'acceptació del present avís legal i les condicions que conté.
  • Les pàgines web integrades en aquest Lloc web i app poden ser visitades lliurement pels usuaris.
  • Més k bo permet el registre d'usuaris i l'accés a espais privats amb informació personalitzada.
  • Més k bo es reserva el dret de modificar sense previ avís el contingut del present avís legal, per tant, i per a la correcta utilització del Lloc web i l'app, et recomanem que visitis periòdicament aquesta secció.
  • Més k bo posa a disposició de l'usuari a través del Lloc web i l'app l'accés a enllaços que permeten la compravenda de productes subscrits. Els serveis oferts per tercers estan sotmesos a les seves pròpies condicions de manera que Més k bo no assumeix cap responsabilitat sobre aquest extrem.
 2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL© 2022, MÉS K BO, SL. Tots els drets reservats.
  • Aquest Lloc web i app així com els continguts inclosos en aquest (articles, textos, imatges, logos, marques, botons, programari, etc.) estan protegits per la legislació vigent de propietat industrial i intel·lectual i són propietat de MÉS K BO, SL o de tercers que n'han autoritzat l'ús a Més k bo, i queda expressament prohibida l'explotació sense la corresponent autorització de Més k bo.
  • No es podran fer actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del Lloc Web i app sense el consentiment previ i per escrit de MÉS K BO, SL.
  • L'accés a aquest Lloc web i app no suposa, en cap cas, l'adquisició de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren per part dels usuaris.
  • Es permet la creació d'enllaços (“links”) a aquest web, sempre que siguin a la pàgina principal o es facin utilitzant l'opció de compartir contingut que el mateix lloc web i app posa a la disposició dels usuaris. Es prohibeixen expressament els enllaços profunds a altres pàgines (“deep link”), el seu emmarcat (“framing”) així com qualsevol altre no autoritzat.
 3. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
  • Més k bo es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web com a l'app, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix, en qualsevol moment i sense avís previ, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
  • La informació continguda en aquest Lloc web i l'app poden no ser correctes, malgrat els esforços realitzats per assegurar-ne l'exactitud i l'actualització. Per tant, Més k bo no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis de la seva utilització.
 4. RESPONSABILITAT DE L'USUARIL´ús d´aquest Lloc Web com el de l´app i la informació que es facilita és responsabilitat de l´usuari. L'usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l'ús que es faci dels productes i aplicacions. Les condicions d'aquest Lloc web com de l'app i les relacions entre l'usuari i Més regiran per la legislació i jurisdicció andorrana. Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l'usuari i Més k bo, les dues parts se sotmeten a la Batllia d'Andorra que és la jurisdicció en primera instància i instrucció als àmbits jurisdiccionals civils, administratius i penals.