Condicions generals dús

Avís:

Si us plau, llegiu atentament el següent document. Els Serveis es proporcionen sota les condicions que es detallen a continuació (d'ara endavant, les Condicions Generals d'Ús) o Condicions d'Ús), que han de ser llegides juntament amb la Política de Privadesa. La navegació per l'APP i el web implica l'acceptació prèvia per part de l'usuari de les condicions generals d'ús.

MÉS K BO podrà modificar ocasionalment les Condicions Generals d'Ús, que seran vinculants des que l'Usuari accedeix a l'APP, un cop publicats els canvis a l'APP per als Usuaris. Cada implementació de canvis en les presents Condicions Generals dÚs es considerarà una nova versió daquestes.

 1. DEFINICIONS
 2. OBJECTE
 3. SERVEIS
 4. IDENTIFICACIÓ
 5. SUBSCRIPCIÓ A LES COMUNICACIONS MÉS K BO
 6. PROHIBICIONS D'ÚS
 7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 8. RESPONSABILITAT I GARANTIES
 9. BAIXA, SUSPENSIÓ, EXCLUSIÓ I TERMINACIÓ
 10. CONTACTE I RECLAMACIONS
 11. ENLLAÇOS DE TERCERS
 12. PAGAMENTS
 13. PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT
 14. DURADA
 15. MISCEL·LÀNIA
 16. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
 1. DEFINICIONS: A les presents Condicions Generals d'Ús:(a) “APP” significa l'aplicació (programa informàtic) de MÉS K BO, que inclou l'espai d'allotjament, els continguts, els gràfics i altra informació variada continguda en aquest espai, accessibles a través dordinador, dispositius mòbils o altres mitjans electrònics. (b) "Condicions d'Ús" significa les presents Condicions Generals d'Ús. (c) "Perfil d'Usuari" significa el perfil generat per les decisions de l'Usuari que ha autoritzat a MÉS K BO la recopilació de dades per poder oferir cupons personalitzats. Per a més informació sobre les dades tractades, si us plau, consulteu la nostra Política de Privadesa. (d) “Política de Privadesa” significa les disposicions de la política de privadesa, que es poden consultar fent clic aquí. (e) “MÉS K BO” significa, MÉS K BO SL, amb domicili social a Carrer Esteve Albert, Ed. La Roureda, Bloc A, 1-2a, AD500 Santa Coloma, Andorra la Vella, (Principat d'Andorra), inscrita al Registre de Societats Mercantils del MI Govern d'Andorra amb número 21814, número de registre tributari L-716894-W. (f) “Serveis” significa els serveis prestats per MÉS K BO tal com consten recollits a la Clàusula 3. (g) “Usuari(s)” significa qualsevol persona física o jurídica que utilitzi l'APP, després de descarregar-la ia completar amb èxit el registre a l'APP. (h) “Usuari Subscrit” significa l'Usuari que hagi acceptat rebre les comunicacions de MÉS K BO. Aquestes comunicacions es poden fer mitjançant correu electrònic, Short Message Service (SMS) o tecnologia push. En aquestes Condicions Generals d'Ús, llevat que aparegui una intenció contrària: (a) L'ús del singular inclourà el plural i viceversa. (b) L'ús de qualsevol gènere inclou els altres gèneres. (c) Els encapçalaments s'utilitzen només com a referència. (d) Les referències a qualsevol legislació o regla inclouen qualsevol legislació o regla successora, i són a la legislació o regles del Principat d'Andorra a no ser que s'expressi el contrari. (e) Qualsevol frase introduïda pels termes “incloent”, “inclou”, “en particular” o qualsevol expressió similar s'ha d'interpretar com a il·lustrativa i no limita el sentit de les paraules que precedeixin aquests termes.
 2. OBJECTE: Les Condicions d'Ús tenen per objecte regular (i) les condicions d'accés i ús de l'APP per part de l'Usuari i (ii) les condicions per a la prestació dels Serveis. L'accés o la utilització de determinats continguts o serveis podria requerir l'aprovació per part de l'Usuari i altres condicions particulars addicionals, que completarien les presents Condicions d'Ús. Aquestes condicions particulars, pel seu caràcter especial, prevaldran sobre aquestes Condicions d'Ús.
 3. SERVEIS: MÉS K BO posa a disposició de l'Usuari una APP que pretén ser una eina perquè aquest: a) Pugui obtenir informació d'interès sobre MÉS K BO, els productes dels comerços afiliats a MÉS K BO (propis o de tercers) i beneficiar-se'n dels avantatges i descomptes en alguns. b) Pugui rebre, si així ho desitja i manifesta, comunicacions amb informació rellevant de MÉS K BO i descomptes personalitzats en forma de cupons. La prestació dels serveis i beneficis recollida als punts 3.1.b) requereixen acceptacions addicionals a les necessàries per a la descàrrega i funcionament de l'APP. A continuació, podrà comprovar quins són tots els avantatges que li ofereix l'APP: Així mateix, consulteu cadascuna de les propostes, per conèixer possibles termes addicionals. a MÉS K BO perquè elabori un Perfil d'Usuari, de manera que se li puguin facilitar recomanacions personalitzades sobre la base dels seus hàbits de consum.
 4. IDENTIFICACIÓ: El titular de l'APP és MÉS K BO, SL, amb domicili social a Carrer Esteve Albert, Ed. La Roureda, Bloc A, 1-2a, AD500 Santa Coloma, Andorra la Vella, (Principat d'Andorra), inscrita al Registre de Societats Mercantils del MI Govern d'Andorra amb número 21814, número de registre tributari L-716894-W i correu electrònic de contacte [email protected].
 5. SUBSCRIPCIÓ A LES COMUNICACIONS: L'Usuari que vulgui rebre informació de caràcter general sobre els productes dels afiliats a MÉS K BO, i/o sobre els beneficis de l'APP i altres dades d'interès relacionat amb els serveis prestats per MÉS K BO, es podrà subscriure a les comunicacions MÉS K BO mitjançant l'acceptació expressa d'aquestes comunicacions a l'apartat establert a aquest efecte.
 6. PROHIBICIONS D'ÚS: L'Usuari no pot utilitzar l'APP amb fins il·legals, il·lícits o no autoritzats per MÉS K BO, cas en què l'Usuari serà l'únic responsable d'aquests actes. A títol exemplificatiu i merament enunciatiu s'inclouen dins aquests actes:
  a) La inclusió de dades no exactes o sobre les quals no tingui títol habilitant que en permeti l'ús.
  b) Infringir drets de tercers, com ara els drets de propietat intel·lectual o industrial. Això també inclou qualsevol actuació que suposi modificar, adaptar, apropiar-se, reproduir, distribuir, traduir, crear treballs derivats de l'APP o el seu contingut o adaptacions d'aquest, llevat que estigui expressament autoritzat per MÉS K BO.
  c) Intentar obtenir accés no autoritzat de l'APP, els sistemes o les xarxes informàtiques connectades a l'APP mitjançant pirateria informàtica, l'extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà.
  d) Vulnerar secrets empresarials o revelar informació confidencial sense la pertinent autorització escrita del titular.
  e) Utilitzar l'APP o qualsevol contingut d'aquesta per transmetre qualsevol virus, cuc, defecte, troians o qualsevol altre element informàtic de naturalesa destructiva.
  f) Utilitzar l'APP per infringir la seguretat de qualsevol xarxa informàtica, craquejar contrasenyes o codis xifrats de seguretat; desestabilitzar o interferir amb la seva seguretat. Eliminar, evadir, inhabilitar, danyar o interferir amb funcions de seguretat de l'APP, funcions que evitin o restringeixin l'ús o la còpia del contingut de l'APP o funcions que imposin limitacions a l'ús d'aquesta.
  g) Utilitzar la informació o les dades obtingudes a l'APP per enviar correus escombraries, enquestes i una altra missatgeria massiva, tant si és de naturalesa comercial com si no ho és o fer qualsevol actuació amb tendència a la revelació de la informació o dades recollides.
 7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: MÉS K BO ostenta els drets de propietat intel·lectual i Industrial, en condició de titular o llicenciatari, sobre el contingut, disseny i codi font de l'APP i, especialment, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, sobre imatges, textos, logos, dissenys , marques, noms comercials, arxius de programari, que s'inclouen a l'APP. S'adverteix a l'Usuari que aquests drets estan protegits per la legislació vigent del Principat d'Andorra Llei 26/2014 de 30 d'octubre, de patents i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial. En cap cas, l'accés a l'APP implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació andorrana i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibit qualsevol ús per tercers de qualsevol signe identificatiu similar a els pertanyents a MÉS K BO que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense prèvia autorització escrita de MÉS K BO, sol·licitada pels canals habilitats a la Clàusula 12. Així mateix, el contingut de l'APP també té la consideració de programa informàtic , protegit per les lleis del Principat d'Andorra. Queda totalment prohibida la reproducció (excepte aquella que sigui permesa per la normativa aplicable), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda a l'APP que no hagi estat expressament autoritzat per MÉS K BO.L'Usuari s'obliga a utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, a particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de MÉS K BO o dels seus col·laboradors o dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció o mecanismes d'informació que poguessin incloure's en els continguts. MÉS K BO informa que no concedeix llicència o cap autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la APP.
 8. RESPONSABILITAT I GARANTIES: L'APP es posa a disposició “tal com existeix” i “tal com està disponible”. MÉS K BO no ofereix cap garantia o representació, expressa o implícita, respecte a l'APP: incloent-hi, però sense limitació, (i) l'absència d'errors en aquests continguts; (ii) la presència de virus o altres components nocius a l'APP o al servidor que la subministra; (iii) la invulnerabilitat de l'APP o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'hi adoptin; (iv) la manca d'utilitat o rendiment dels continguts de l'APP; (v) la pèrdua d'informació inclosa a l'APP; (vi) la impossibilitat d'accés a l'APP; (vii) els danys o perjudicis que causi, a vostè mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que MÉS K BO estableixi a l'APP oa través de la vulneració de sistemes de seguretat de l'APP.MÉS K BO no garanteix que l'APP complirà amb les seves necessitats o estigui lliure d'interrupcions, presentada en el temps útil, segura o lliure d'errors, sens perjudici que faci els seus millors esforços a aquest efecte i d'haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les possibilitats i de l'estat de la tècnica, per al funcionament correcte de l'APP, així com per reduir errors de funcionament des d'un punt de vista tècnic.
  Encara que MÉS K BO utilitza la seva diligència més gran i la seva experiència, no garanteix la precisió o verificació exhaustiva o total de la informació continguda a l'APP, per la qual cosa no respon de la seva precisió, compatibilitat o fiabilitat, especialment d'aquella que sigui implementada per/ o obtinguda de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar o derivar del seu ús. Si, com a Usuari, tingués coneixement de l'existència de continguts il·legals, il·lícits, contraris a la llei oa la moral, si us plau poseu-vos en contacte amb MÉS K BO mitjançant els canals de comunicació establerts a la Clàusula 12. MÉS K BO no garanteix la adequació de l'APP a les necessitats o expectatives dels usuaris. MÉS K BO no serà responsable davant l'Usuari de (i) qualsevol pèrdua de benefici, vendes, negoci o ingressos, (ii) interrupció de negoci, (iii) pèrdua d'estalvis anticipats, (iv) pèrdua d'oportunitats de negoci, (v ) fons de comerç o reputació, o (vi) qualsevol dany o pèrdua indirecta o significativa. MÉS K BO no pot garantir el dia o hora de resposta a qualsevol correu electrònic, contacte telefònic, missatge escrit o comunicació a través de l'APP. MÉS K BO no assumeix cap responsabilitat per qualsevol falla o retard resultant de qualsevol assumpte més enllà del control raonable per part de MÉS K BO. En tot cas, la responsabilitat de MÉS K BO que pogués derivar-se directament o indirectament de qualsevol incompliment dels seus compromisos o, en general, del funcionament de l'APP, estarà limitada als supòsits en què hi hagi dol. L'Usuari serà responsable de la custòdia i protecció de les claus o contrasenyes generades per a l'APP, en cas de pèrdua o sostracció o possible suplantació ho haurà de posar en coneixement de MÉS K BO el més aviat possible. Si no ho feu, MÉS K BO no es responsabilitza de l'ús que es puguin donar a les claus o contrasenyes esmentades. L'usuari podrà canviar mitjançant un procés de verificació; en canvi de clau de manera automàtica. MÉS K BO no es fa responsable de l'ús maliciós que puguin fer tercers de les contrasenyes interceptades dels usuaris. L'Usuari que inclogui dades d'un tercer, prèviament haurà d'informar els tercers i tenir-ne l'autorització. L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat de les dades que registri mitjançant l'APP, obligant-se en tot cas a mantenir aquestes dades actualitzades.
 9. BAIXA, SUSPENSIÓ, EXCLUSIÓ I TERMINACIÓ: L'Usuari tindrà la possibilitat de donar-se de baixa de MÉS K BO, voluntàriament i en qualsevol moment, mitjançant remissió de correu electrònic a [email protected] manifestant expressament la seva voluntat i acreditant suficientment la seva identitat. Si hi ha obligacions pendents de l'Usuari amb MÉS K BO, aquestes hauran de complir-se amb caràcter previ a la baixa. el procediment de baixa de l'APP.MÉS K BO procedirà a tramitar la baixa dins dels deu (10) dies hàbils següents a la comunicació de baixa de l'Usuari Subscrit sol·licitant la baixa, llevat que hi concorrin causes tècniques o de força major que poguessin impedir-ho .Els criteris recollits a la clàusula 11.1 es mantindran vigents sempre que les Condicions Particulars o altres condicions particulars acceptades per l'Usuari i relatives als Serveis, no indiquin el contrari. Les Condicions Particulars acceptades per l'Usuari prevaldran sobre aquestes Condicions Generals d'Ús. MÉS K BO es reserva el dret de suspendre o interrompre l'APP, o suspendre o excloure Usuaris Subscrits en cas que incórreguen en les conductes recollides a la Clàusula 8.
 10. CONTACTE I RECLAMACIONS Qualsevol queixa o reclamació, comunicació, notificació s'haurà d'adreçar per escrit a Carrer Esteve Albert, Ed. La Roureda, Bloc A, 1-2a, AD500 Santa Coloma, Andorra la Vella, (Principat d'Andorra) dirigit a MÉS K BO. Per correu electrònic: [email protected]. MÉS K BO es compromet a resoldre les qüestions plantejades en el menor temps possible i aportant més seguretat en les respostes i, en tot cas, en el termini d'un (1) mes. Les comunicacions o reclamacions es poden fer en català, anglès, francès o en castellà.
 11. ENLLAÇOS DE TERCERS: MÉS K BO no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs de tercers amb enllaços d'accés a l'APP, tampoc no respon per la legalitat d'altres llocs web o APPs de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des de l'APP. En el cas que l'APP dirigeixi, mitjançant enllaços, a publicitat oa pàgines web o plataformes de tercers, MÉS K BO no s'obliga a controlar i no controlarà amb caràcter previ, no aprovarà, ni farà propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a les pàgines web o plataformes dels tercers, per la qual cosa MÉS K BO, no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquestes pàgines i/o aplicacions, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu: el respecte a la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. L'existència d'un hiperenllaç no pressuposa relació de cap classe entre MÉS K BO i el propietari de la pàgina APP i/o plataforma on s'estableixi.
 12. PAGAMENTS: Els pagaments realitzats dins de l'app es faran a través de RedSys i només s'acceptarà Visa i/o Mastercard.
 13. PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT: MÉS K BO es compromet a complir amb la normativa de protecció de dades que li és aplicable. L'Usuari pot consultar informació detallada sobre el tractament de les seves dades a la política de privadesa.
 14. DURADA: Les presents Condicions d'Ús tindran una durada indefinida així com el registre i subscripció de l'Usuari (sempre que MÉS K BO continuï prestant els Serveis), excepte finalització, de conformitat amb els tràmits recollits a les presents Condicions d'Ús i/o altres condicions particulars acceptades per l'usuari.
 15. MISCEL·LÀNIA: Si qualsevol de les clàusules incloses en les presents Condicions d'Ús resultés declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç per qualsevol tribunal amb jurisdicció competent, la resta del contingut no es veurà afectat, continuant en ple vigor i efectes. Totes les exoneracions, exclusions i, si escau, indemnitzacions establertes a les Condicions d'Ús romandran vigents després de la finalització de la relació, per qualsevol motiu. L'absència d'exercici individual o parcial, o la manca o retard en l'exercici de qualsevol dret, facultat o recurs per part de MÉS K BO no constituirà renúncia per part seva ni exclourà o perjudicarà cap altre exercici de dret, facultat o recurs que sorgeixi sota les presents Condicions d'Ús. MÉS K BO es reserva la llibertat de cedir les Condicions d'Ús a qualsevol associació o empresa tercera sense necessitat de consentiment previ dels Usuaris. L'Usuari en virtut de les Condicions d'Ús no podrà cedir, transferir o traspassar qualsevol dels seus drets sense el consentiment previ escrit de MÉS K BO. Les Condicions d'Ús juntament amb la Política de Privadesa i/o altres condicions particulars, constitueixen l'acord complet entre l'Usuari i MÉS K BO i substitueix tots els acords anteriors, incloent-hi, comunicacions, representacions o acords, orals o per escrit, respecte a la qüestió de fons (excepte representacions fraudulentes), sens perjudici que posteriorment se subscriguin acords o contractes específics.
 16. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE: Les Condicions d'Ús es regiran pel que estableixen les seves clàusules i, si no n'hi ha, pel dret comú del Principat d'Andorra, així com per les bones pràctiques i usos comuns. L'Usuari i MÉS K BO se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra per a totes aquelles accions i reclamacions que puguin derivar-se de la present relació, sempre que no s'estableixi un fur específic per virtut de llei imperativa.